Boete dreigt voor Otra en Hagemeyer

De handelshuizen Otra en Hagemeyer hangt een miljoenenboete boven het hoofd. Europees commissaris Karel van Miert (Mededinging) beschuldigt de bedrijven van kartelvorming in de technische groothandel.

Het Financieele Dagblad berichtte zaterdag dat de mededingingsautoriteit van de Europese Commissie een conceptbesluit klaar heeft waarin Technische Unie (een dochterbedrijf van Otra) en Bernard (onderdeel van Hagemeyer) boetes worden opgelegd. De nieuwe eurocommissarissen zouden hier op 29 september een definitieve uitspraak over doen.

De kartelwaakhond van de Europese Commissie, het directoraat-generaal voor Mededinging, onderzoekt de technische groothandel in Nederland al sinds 1991. Het Britse City Electric Fabrics (CEF) diende in dat jaar een klacht in nadat de branchevereniging van technische groothandels, de Federatieve vereniging van de groothandel op Elektronisch Gebied (FEG), haar het lidmaatschap had geweigerd. Impliciet werd CEF hiermee de toegang tot de Nederlandse markt onthouden.

De in de FEG verenigde ondernemingen beheersen 95 procent van de technische groothandel. De met een boete bedreigde dochters van Otra en Hagemeyer zijn de twee marktleiders in die sector. Zij zouden in FEG-verband prijs- en leveringsafspraken met fabrikanten hebben gemaakt die toetreding van buitenlandse concurrenten, zoals CEF, bemoeilijken.

Het onderzoek van de kartelautoriteit richt zich ook op de rol van de handelsbedrijven Brinkman & Germeraad, Conelgro, Schiefelbusch, Schotman en Wolf. Ofschoon het onderzoek zich toespitst op de twee marktleiders in de technische groothandel, zouden deze eveneens bij de FEG aangesloten ondernemingen ook voor kartelvorming kunnen worden beboet. De maximale boete die de autoriteiten in Brussel voor dit soort vergrijpen kunnen opleggen bedraagt 10 procent van de omzet.

Een woordvoerder van Otra wil niet ingaan op de rol van Otra bij de vermeende kartelvorming. ,,Dat onderzoek loopt al jaren, maar van een definitieve beslissing is ons nog niets bekend.'' De woordvoerder erkent dat er al enige tijd ,,geruchten'' de ronde doen over een op handen zijnde boete, maar zolang de Europese Commissie geen beslissing heeft genomen wil hij daar niet op ingaan. Hagemeyer stelt in een reactie dat dochter Bernard ,,niet verwijtbaar'' heeft gehandeld en noemt de klacht van CEF ,,ongegrond''.

De woordvoerder van eurocommissaris Van Miert onthoudt zich van commentaar.