Betuwelijn inzet twist tussen Kok en Netelenbos

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft zaterdag de kritiek van premier Kok van de hand gewezen als zou zij te loslippig zijn geweest over het schrappen van de noordtak van de Betuweroute.

,,Een minister hoeft niet altijd met een plakker op de mond te lopen'', zo stelde Netelenbos tegenover Radio Rijnmond.

Kok gaf vrijdagavond aan dat hij onaangenaam verrast was door opmerkingen van Netelenbos in een interview met De Gelderlander woensdag. De minister maakte daarin duidelijk dat wat haar betreft de noordtak niet meer hoefde te worden aangelegd. Kok, die zei niet op de hoogte te zijn geweest van het nieuwe standpunt van Netelenbos, verklaarde vrijdag dat nog allerminst vaststond dat die noordtak er inderdaad niet zou komen.

Intussen hebben de uitlatingen van Netelenbos ook binnen haar eigen PvdA tot een nieuw debat over de kosten en baten van de hele Betuweroute geleid. Tot dusverre had de partij een nieuwe discussie hierover juist geschuwd.

Het Tweede Kamerlid Feenstra brak in het PvdA-vlugschrift van gisteren een lans voor een nieuw onderzoek naar de effecten op het milieu van de hele Betuweroute. Volgens hem is ten onrechte de indruk ontstaan alsof de gevolgen voor het milieu verwaarloosbaar of zelfs negatief zouden zijn. Vooral de luchtverontreiniging door met het spoor concurrerende vrachtwagens zou onderbelicht zijn gebleven. ,,Ik verwacht dat het positieve milieurendement duidelijk aangetoond kan worden'', aldus Feenstra. ,,Mocht dat niet zo zijn, dan ben ik natuurlijk bereid daar de conclusies uit te trekken.''

In hetzelfde Vlugschrift pleit de Wageningse hoogleraar E. van Ierland ervoor een nieuw onderzoek in te stellen naar de economische baten van de hele Betuweroute. ,,De besluitvorming rammelt aan alle kanten, en met losse flodders als deze maakt de minister het alleen maar erger'', meent Van Ierland. ,,Het zou het beste zijn als het Centraal Planbureau en het ministerie van Economische Zaken alles nog eens onderzoekt.'' Ook een andere hoogleraar van PvdA-huize, de econoom A. Heertje, had er vorige week al op aangedrongen het CPB nog eens te laten narekenen wat het rendement van de Betuweroute naar verwachting zal zijn.