Zelfdoding (2)

In haar artikel over zelfdoding

(Z 31 juli) gebruikt Joke Mat herhaaldelijk van de onjuiste term `zelfmoord'. Maar wat mij meer heeft geërgerd is de aanklacht van broer Ruud, die de NVVE verantwoordelijk stelt voor haar dood - een dood die zij zelf, met haar eigen goed recht van zelfbestemming heeft gewild en uitgevoerd. De NVVE geeft advies en begeleiding, alleen op verzoek, en houdt zich strikt aan de bij de wet bepaalde regels. Dat de broer nu achteraf op zijn tenen is getrapt dat hij er naar zijn mening onvoldoende bij betrokken is geweest, is dan jammer voor hem. Zeer te laken is de houding van de buurvrouw die haar verantwoordelijkheid als houdster van het machtigingsformulier heeft verzaakt.

    • Theo Gerritsen Hoensbroek