Tweedeling in de zorg is een feit 4

Om in Nederland in je onderhoud te willen voorzien als zelfstandig ondernemer, moet je wel heel erg gemotiveerd zijn.

De overheid laat weinig ontmoedigingsmaatregelen achterwege. Was het recentelijk de invoering van de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen), waar ik nog geen enkele zelfstandige ondernemer verheugd over heb gehoord, nu is het het desastreuze plan van minister Borst om werknemers voorrang te geven bij ziekenhuisbehandeling.

Ik heb vandaag met stijgende verbazing naar het nieuws gekeken en geconstateerd dat er voor de minister maar twee soorten mensen bestaan: werknemers en niet-werkenden.

Hoe is het dan gesteld met de zelfstandige ondernemer die onverhoeds wordt uitgeschakeld door ziekte en wacht op een operatie?

Als deze gedurende de wachttijd die er voor een operatie staat, is aangewezen op de WAZ, gaat hij sterk verzwakt het ziekenhuis in, want dat is hongeren geblazen.

    • M. Dop-Fraterman