Tweedeling in de zorg is een feit 2

Het is treurig om te zien hoe vele Kamerleden het nieuwe voorstel inzake voorrang voor werkende mensen op de wachtlijsten van medische specialisten weer direct in de `rijk-arm' sfeer trekken. Daar heeft het immers niets mee te maken.

Dat er vele landen om ons heen zijn waar uitstekende specialistische zorg beschikbaar is zònder wachtlijsten, is al decaden een feit. Het gaat bij dit wetsvoorstel om iets heel anders: het normale proces van ouder worden.

Het is heel normaal dat aan werkende ouders en hun kinderen soms een hogere prioriteit moet worden gegeven dan aan grootouders, als er te weinig operatiezalen zijn (en aan wie hebben wij dat laatste overigens te danken?). Als er dan eindelijk een wetsvoorstel komt dat – om nog méér redenen (uiteengezet in het hoofdartikel van 31 augustus) – een begin van verbetering in zicht brengt, begint een meerderheid van de Kamer zich weer te verzetten, omdat zulks `beter klinkt' (zoals u dat barmhartig noemt). Ik noem het treurig: òf te dom, òf oneerlijk.

    • A. van der Willigen