Tweedeling in de zorg is een feit 1

Interessant, die maatschappelijke discussie over wel of geen voorrang aan werkenden die medische zorg behoeven. Maar zoals zo vaak loopt de discussie achter op de alledaagse werkelijkheid. De tweedeling is een feit. Werkenden krijgen al voorrang.

In `verzuimbeheersing' gespecialiseerde bureaus bemiddelen voor zieke werknemers. Zij zoeken naar het ziekenhuis of de kliniek met de kortste wachtlijst en arrangeren een afspraak voor spoedige behandeling. Dit gebeurt in opdracht van ziektegeldverzekeraars en in samenwerking met arbodiensten.

De vraag die de politiek moet behandelen luidt derhalve niet: `Moeten wij dit wel of niet gaan toestaan' maar: `Accepteren wij de huidige situatie van tweedeling, en zo nee: hoe kunnen wij die ongedaan maken?'

    • Sander J. Wiener