Stellingen

Bedrijven die gebruikmaken van telefonische marketing dienen de hiermee opgewekte ergernis financieel te compenseren.

F. VAN WALREE, TU Delft

Een meermanskaart is geen bewijs van bekwaamheid voor treinreizigers.

J.H.F.M. KLEP,

TU Delft

De top van de hoogste berg ter wereld bestaat uit oude zeebodem.

P.J. VAN DEN BERG,

Erasmus Universiteit Rotterdam

Muziek demonstreert de vergankelijkheid als voorwaarde voor constructieve ontwikkeling.

G.J.A. TEN BOSCH,

Universiteit Leiden

De verkeersveiligheid is meer gediend met een algemene periodieke keuring van de chauffeur dan van zijn auto.

K.L. PASMA,

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Randstad is feitelijk een stad met een hopeloze infrastructuur en overdreven grote parken.

H. MULDER,

LU Wageningen

Een snelkassa is alleen een snelle kassa wanneer je er slechts met contant geld kunt betalen.

D.F. NAHON,

LU Wageningen