`Reguleer private recherche'

Er moeten gedragsregels komen voor de samenwerking tussen de politie en particuliere recherchebureaus. Nieuwe wetgeving is nodig nu steeds meer bedrijven recherchebureaus inzetten om fraude op te sporen.

Dat schrijven de Raad van Hoofdcommissarissen en de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) in een advies aan minister Peper (Binnenlandse Zaken). De Raad van Hoofdcommissarissen en de VPB constateren dat de politie steeds vaker samenwerkt met particuliere recherchebureaus, zonder dat beide partijen precies weten hoe ver ze kunnen gaan.

Omdat veel politiekorpsen kampen met gebrek aan mankracht, schakelen steeds meer bedrijven, maar ook overheden particuliere recherchebureaus in om fraude op te sporen. Maar om te voorkomen dat de bureaus hun opsporingsbevoegdheden niet overschrijden, gaat veel tijd verloren met overleg met justitie, zegt A. Sels, secretaris van de VPB.

Veel onderzoeken van particuliere recherchebureaus leiden niet totstrafrechtelijke vervolging. De onderneming ontslaat de werknemer, begint een civiele procedure of gaat over tot disciplinaire maatregelen. Dat veroorzaakt een `grijs gebied' van criminaliteit.

Volgens de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP) is het inzetten van particuliere recherchebureaus een landelijke trend. De SMVP vindt het zorgwekkend dat veel recherchebureaus het niet zo nauw nemen met de regels.