Mgr. Eijk

Het staat eenieder vrij, kritische kanttekeningen te plaatsen bij de opvattingen over homoseksualiteit, zoals die aan mgr. Eijk, de beoogde nieuwe bisschop van Groningen, worden toegeschreven.

Zelf neem ik daarnaast de vrijheid, de spotprent bij dit thema, zoals geplaatst in de krant van 1 september, te bestempelen als buitengewoon goedkoop, rellerig en bedenkelijk ver beneden het peil van een krant als NRC Handelsblad.

    • Prof.Dr. P.B. Bierkens