LIEVER GELD DAN ZELFONTPLOOIING

Een toenemend aantal Havo-leerlingen kiest voor een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs. Vooral de Heao is in trek, terwijl het sociaal-agogisch onderwijs juist inlevert. Het `stapelen' van een VWO-opleiding op het Havo-diploma daalt in populariteit, evenals de keuze voor het middelbaar beroepsonderwijs. Op het VWO bestaat minder belangstelling voor een universitaire studie dan vroeger, met name bij de jongens. Bedrijfskunde, economie en sociale wetenschappen nemen niettemin toe, de laatste door toedoen van de meisjes. Technische wetenschappen en wiskunde en natuurwetenschappen zakken weg.

Deze gegevens staan in het rapport Tussen basisvorming en studies, waarin de keuze van leerlingen uit 5 Havo en 5 VWO aan bod komt. Het onderzoek is gedurende het schooljaar 1997-98 verricht door dr. Hans Kuyper uit Groningen.

Gevraagd naar hun (denkbeeldige) profielkeuze kiezen Havo-leerlingen het vaakst voor `Cultuur en Maatschappij', terwijl VWO'ers een voorkeur hebben voor `Economie en Maatschappij'. Het zware profiel `Natuur en Techniek' is het minst populair en alleen in trek bij de slimmeriken. Leerlingen die het kiezen besteden de minste tijd aan hun huiswerk.

Als belangrijke aspecten van hun latere beroep noemen meisjes vooral `veel omgaan met mensen'; jongens houden het op `een goed inkomen'. Vergeleken met vóór de basisvorming tekent zich een verzakelijking af. Stijgers zijn de aspecten `een goed inkomen', `computers' en `deeltijd'. Tot de dalers behoren `nauwkeurigheid' (ook in de omgang met mensen), `zelfontplooiing' en `omgang met kinderen'.