Kok neemt afstand van Netelenbos

Premier Kok neemt afstand van de uitlatingen van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) die meent dat de noordtak van de Betuwelijn geschrapt kan worden.

Netelenbos deed deze suggestie afgelopen woensdag in een gesprek met het dagblad De Gelderlander. Ze stelde dat goederentreinen uit het westen van het land net zo goed over bestaand spoor kunnen rijden en over de nog aan te leggen Hanzelijn (Lelystad-Zwolle). Daarnaast heeft de noordtak veel verzet opgeroepen bij de bevolking. Dat zou er toe leiden, aldus Netelenbos, dat er nieuwe aanpassingen aan tunnels en geluidschermen moeten komen. Daardoor zou het project nog meer dan de verwachte vijf miljard gulden gaan kosten.

Gemeenten en actiegroepen in de Achterhoek en Twente reageerden verheugd, omdat zij vreesden dat de lijn door hun woonplaatsen gaat. De provincie Geldeland, voorstander van de noordtak, was echter woedend. Gedeputeerde J. de Bondt noemde de uitlatingen ,,onbegrijpelijk''.

De woorden van Netelenbos wekten ook verbazing in Duitsland. De minister van verkeer van de deelstaat Noordrijn-Westfalen gaat er van uit dat de bouw van de noordtak gewoon doorgaat. Ook heeft het voorstel van Netelenbos om de noordtak te schrappen, dat door haar collega Pronk (VROM) met instemming is begroet, tot een discussie geleid over de vraag of wellicht van de Betuwelijn in zijn geheel moet worden afgezien. Netelenbos voelt hier niets voor.

Kok typeerde de verklaring van Netelenbos als ,,het hardop denken'' over de overwegingen rondom de aan te leggen noordtak die via de Achterhoek en Twente naar Duitsland moet leiden. De premier benadrukte dat in het kabinet nog geen besluit is genomen over het al dan niet schrappen van dit deel van de Betuwelijn. Er moet, volgens Kok, nog grondig van gedachten worden gewisseld in de ministerraad. Dat na die gedachtenwisseling wordt besloten tot de bouw van de noordtak is volgens de premier niet uitgesloten.

Kok zei vooraf niet op de hoogte te zijn geweest van het interview dat Netelenbos met De Gelderlander had. ,,Ik wist niet dat ze dat ging zeggen. Het was wel even opkijken'', zei Kok. Het was de tweede keer dat de premier een aanvaring had met zijn minister van Verkeer en Waterstaat. Tijdens de Bijlmerenquête verzuimde Netelenbos Kok op de hoogte te stellen van het bestaan van een bandje met naar late bleek onjuiste informatie over de lading van de in de Bijlmermeer neergestorte El Al-Boeing.

Daarna verraste Netelenbos het kabinet inclusief Kok door ten onrechte uit een informeel kabinetsberaad te concluderen het kabinet een besluit had genomen over de groei van Schiphol. Vooral minister Pronk was verbolgen over dit optreden van Netelenbos. De twee kwamen opnieuw in conflict toen Netelenbos stelde dat de tweede Maasvlakte er zeker zou komen, waar Pronk het kabinetsstandpunt verwoordde door te stellen dat daar nog een definitieve beslissing over genomen moet worden.