Kader Abdolah

Zondagavond 22 augustus was ik van plan een half uurtje naar zomergast Kader Abdolah te kijken. Ik heb 3,5 uur gekeken en heb zelden zo'n interessant en fascinerend programma gezien. Abdolah was uitstekend te volgen en had ook echt wat te melden, een hoogst persoonlijke, filosofische en vaak poëtische kijk op Nederland, op literatuur, op het leven, op `verplaatsingen'. Hij deed vaak niet wat Van Dis van hem verwachtte of verlangde, maar dat maakte het alleen maar boeiender.

Peter Steinz scheef op maandag een negatieve kritiek, en nu doet Max Pam (27 augustus) dat nog eens niet zo dunnetjes over. Dat mag natuurlijk, een recensent mag zijn persoonlijke mening geven, maar ik wil daar in dit geval dan graag de mijne naast, of tegenover, stellen.

    • Welmoed Koch