Fors verlies Begemann

De industriële participatiemaatschappij Begemann heeft over het eerste halfjaar een verlies geleden van 36,7 miljoen gulden. De oorzaak daarvan is vooral het faillissement, begin augustus, van dochter QtecQ. Daarvoor is een voorziening getroffen van 42,9 miljoen gulden. Begemann wil geen uitspraak doen over het nettoresultaat voor geheel 1999 wegens de onzekerheid over de nog te verwachten transactieresultaten. Begin dit jaar ging de raad van bestuur nog uit van een ongeveer gelijk resultaat als dat over het afgelopen jaar. In 1998 bedroeg de nettowinst 20,1 gulden. De ondergang van QtecQ, het vroegere Holec Projects, gooide roet in het eten voor Begemann.