Bush: geen geld voor slechte scholen

Amerikaanse openbare scholen met falende resultaten hoeven niet te rekenen op overheidsgeld, als het aan George W. Bush ligt, Republikeins presidentskandidaat. Deze scholen ,,bedriegen arme kinderen'', zei Bush gisteren in een toespraak Los Angeles. Het geld voor scholen met slechte resultaten kan volgens Bush beter worden aangewend om ouders de mogelijkheid te bieden hun kinderen naar andere scholen over te plaatsen, inclusief privé-scholen. ,,In mijn regering zal federaal geld niet langer stromen in de richting van het falen'', aldus de presidentskandidaat in de Washington Post. Volgens de Democraten zou het systeem dat Bush voorstelt van het openbaar onderwijs ernstig ondermijnen, terwijl 90 procent van de Amerikaanse kinderen hiervan gebruik maakt.