BLAUWALG

In `Giftige algendrab', in de bijlage W&O van 21 augustus, wordt uitgebreid ingegaan op het bestaan van blauwalgen en de problemen die deze algen veroorzaken bij mens en dier. Opvallend genoeg wordt geen aandacht besteed aan de oorzaken – en daarmee ook de oplossing – van dit probleem. Daarmee wordt de indruk gewekt dat de overheid noch het individu iets aan deze algenplaag kan doen en dat we dus iedere zomer maar gelaten tussen de algen moeten rondzwemmen. Of dat we ons moeten behelpen met symptoombestrijding, zoals het aanleggen van een bubbelbad, waardoor het water in beweging blijft.

Het probleem is echter wel degelijk aan te pakken. Oorzaak van de ongebreidelde algengroei is het teveel aan meststoffen in het water, doordat we in Nederland met veel mensen, maar vooral ook met veel dieren op een kluitje zitten. Algen, een belangrijk onderdeel van het voedselweb, zoals in het artikel wordt aangegeven, hebben meststoffen nodig. Maar zoals met veel dingen geldt hier: alles met mate. Als met onze uitwerpselen en die van onze dieren te veel voedingsstoffen in het water komen, groeien de algen in stilstaand water in de zomer vaak ongebreideld door. De oplossing ligt dus in het verminderen van die overdadige mesttoevoer. Gemeenten moeten daarom meer woningen op de riolering aansluiten en iets aan hun riooloverstorten doen. De rioolwaterzuivering moet meer meststoffen uit het rioolwater halen.

Het belangrijkste knelpunt ligt echter bij de uitspoeling van meststoffen uit de landbouw. In de landbouw wordt zo kwistig met mest omgesprongen dat een groot deel ervan niet door de planten wordt opgenomen maar afspoelt naar het water. Dat is de reden waarom de Europese Commissie kortgeleden ons land per brief heeft laten weten dat het Nederlandse mestbeleid niet voldoet aan de Europese nitraatrichtlijn. De ministers van landbouw en milieu zijn dan ook op dit moment koortsachtig bezig om tot een beter beleid te komen.

Ook de individuele burger kan een steentje bijdragen door biologische producten te kopen. In de biologische landbouw gaan veel minder meststoffen verloren. Deze vorm van landbouw is prima te combineren met schoon water. De boodschap is dan ook: een beter mestbeleid en intussen biologisch eten voor helder en veilig zwemwater.

    • Dr. Ruud Pleune Stichting Waterpakt