Beperkt pardon witte illegalen

Staatssecretaris Cohen (Justitie) biedt een beperkte groep `witte illegalen' onder een aantal voorwaarden de kans hun verblijf in Nederland te legaliseren. Volgens Cohen is het een eenmalige actie waaraan illegalen die niet onder de regeling vallen geen rechten kunnen ontlenen.

Het kabinet heeft gisteren ingestemd met de oplossing van Cohen voor een groep al langdurig in Nederland verblijvende illegalen. De omvang van deze groep is niet bekend, maar de burgemeesters van de vier grotere steden zou het om zo'n duizend illegalen gaan. Hoeveel van hen van Cohen een verblijfsvergunning krijgen wist deze nog niet. Illegalen krijgen twee maanden, van 1 oktober tot 1 december, de tijd om legalisering te vragen. De immigratiedienst zal hun verzoek aan de vier burgemeesters voorleggen. Die moeten onder meer een oordeel geven over de inburgering van betrokkenen.

De burgemeesters hadden dit Cohen ook voorgesteld. Hun aanbod maakte deel uit van hun voorstel om uit de maatschappelijke impasse te geraken die vorig jaar ontstond na diverse hongerstakingen van `witte illegalen'. Het gaat daarbij om buitenlanders die al lang in Nederland wonen en werken en zeggen al die tijd belasting en sociale premies te hebben betaald. Maar de groep kwam niet voor legalisering in aanmerking.

Volgens Cohen, die gisteren herhaalde niet voor hongerstakers te wijken, is het echter `maatschappelijk bezien' redelijk eenmalig iets te doen aan het `schurend karakter' van de `witte-illegalenregeling' zoals die tot 1 januari 1998 gold. De belangrijkste eis om een verblijfsvergunning te krijgen was dat zij konden aantonen gedurende zes jaar jaarlijks tweehonderd dagen achtereen te hebben gewerkt.

Om de witte illegalen een nieuwe kans te bieden heeft Cohen deze norm geschrapt. Zij moeten wel kunnen aantonen dat zij vanaf 1 januari 1992 onafgebroken in Nederland hebben gewoond en vanaf die datum een rechtmatig sofinummer hadden. Ook moeten ze een geldig paspoort hebben, mogen ze geen valse documenten hebben gebruikt of criminele antecedenten hebben.

Cohen zei gisteren dat het bieden van een nieuwe kans voor deze groep `niet onrechtvaardig' is ten opzichte van de illegalen die Nederland wel hebben verlaten. ,,Het gaat niet om een recht, men is illegaal geweest. Je moet ergens een streep trekken'', aldus Cohen. ,,Hun leven heeft een andere loop genomen.'' Cohen noemde het ook uitgesloten dat degenen die vertrokken zijn, terug kunnen komen. De coalitiepartijen steunen op hoofdlijnen het voorstel van Cohen.

ACHTERGROND pagina 3