Architectenlijstje 2

Thijs Asselbergs ziet het juist. De BNA hanteert geen `architectenlijstje' doch stelt zich tot doel architecten in de ruimste zin te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen en meent door interne kwaliteitseisen een bijdrage aan de bouwkunst te leveren. Asselbergs blijkt een voorstander van `architectenlijstjes' te zijn welke uitwas nog een der laatste middelen lijkt te zijn die de overheid in haar verloren strijd tegen de algehele ruimtelijke verloedering in de strijd kan werpen en hij denkt dat daarmee de bouwkunst is gediend: ik wens hem een gelukzalig gevoel bij die luchtspiegeling en wanneer hij voor architect elke andere beroepsgroep invult moet hij toch ook de nutteloosheid van een dergelijke maatregel inzien die op `uitsluiting' is gestoeld. De BNA is niet tegen een overheid die zich over een gewenst architectonisch beeld uitspreekt doch meent dat bij een zorgvuldige formulering daarvan `architectenlijstjes' als weg van de minste weerstand onnodig en ongewenst zijn.

    • E.W. Lopes Cardozo
    • Deken Bna