Abortus na 24 weken soms toegestaan

Abortus na 24 weken bij foetussen die nooit levensvatbaar zullen worden, is niet strafbaar. De abortus mag echter alleen worden uitgevoerd in klinieken die vergunning hebben voor ingrepen na de 13e week. Late abortus na 24 weken bij foetussen die meer overlevingskans hebben bij medische behandeling, blijft in beginsel wel strafbaar. Deze abortussen moeten bij een landelijke toetsingscommissie worden gemeld die advies uitbrengt aan het openbaar ministerie om al dan niet te vervolgen. De ministerraad stemde gisteren in met deze opvatting van de ministers Borst (Volksgezondheid) en Korthals (Justitie).