Vorming Twentestad twijfelachtig

De vorming van Twentestad per 1 januari lijkt van de baan. De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel dat de fusie regelt van de gemeenten Enschede, Hengelo en Borne zo goed als zeker niet meer tijdig behandelen.

Enkele fracties in de senaat willen nadere schriftelijke vragen stellen aan minister Peper (Binnenlandse Zaken). Hierdoor is behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer nog deze maand twijfelachtig. Alleen als de senaat op 14 september zou instemmen met het voorstel is procedureel de vorming van Twentestad per 1 januari mogelijk.

Voor de vorming van de nieuwe gemeente zijn raadsverkiezingen nodig. Het uitschrijven van dergelijke verkiezingen is gebonden aan termijnen, die alleen gehaald kunnen worden als het wetsvoorstel nog deze maand met publicatie in het Staatsblad officieel bekrachtigd zou worden.

Een groot deel van de Eerste Kamer is tegenstander van de vorming van Twentestad. In de Tweede Kamer steunden uit de kring van de coalitie alleen de fracties van PvdA en VVD het voorstel. D66 keerde zich op het laatste moment tegen het voorstel, waartegen in de regio groot verzet bestaat in de gemeente Hengelo.

PvdA en VVD beschikken in de Eerste Kamer samen niet over een meerderheid, terwijl in de Eerste-Kamerfractie van de VVD ook nog eens grote bezwaren leven tegen het voorstel. Het uitstel dat door een deel van de Eerste Kamer wordt beoogd heeft mede een politieke achtergrond. Behandeling van het wetsvoorstel zou leiden tot een stevige botsing met minister Peper. De minister zou zich niet kunnen veroorloven dat zijn voorstel wordt afgestemd nadat hij in de Eerste Kamer kort geleden ook zijn voorstel voor invoering van een correctief referendum zag sneuvelen. Tegelijk wordt het binnen de coalitie niet wenselijk geacht dat na de kabinetscrisis die op het afstemmen van het referendum volgde opnieuw een zware aanvaring met de Eerste Kamer zou volgen.

Uitstel van de behandeling in de Eerste Kamer neemt de politieke druk weg, zo zeggen bronnen in de coalitie. Voor het bereiken van compromissen is nu meer tijd beschikbaar. Voor minister Peper staat met het wetsvoorstel van Twentestad veel op het spel. Het gaat hier om de grootste herindeling die in Nederland ooit is doorgevoerd. Na fusie van de gemeenten Enschede, Hengelo en Borne zou Twentestad de vijfde gemeente van het land worden.

Het uitstel dat de Eerste Kamer creëert leidt er toe dat de vorming van Twentestad ministens een jaar vertraging oploopt.