SP: ruimhartiger asielbeleid

Bij overlijden moet de overblijvende partner van een andere nationaliteit altijd een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Dat stelt het Tweede-Kamerlid De Wit van de SP. Hij wil dat staatssecretaris Cohen (Justitie) daarover een brief aan de Kamer stuurt en op grond daarvan zo spoedig mogelijk een debat. De Vaste Commissie voor Justitie deelt die wens, aldus voorzitter Dittrich (D66). Aanleiding tot het initiatief van De Wit is het geval van een Poolse vrouw, die elf maanden getrouwd was toen haar Nederlandse man overleed. De rechtbank heeft bepaald dat zij Nederland moet verlaten, terwijl haar zoontje een Nederlands paspoort heeft en hier mag blijven.