Observatie

Andrej en Valodja zijn ieder door hun met HIV besmette moeder in de steek gelaten. In het ziekenhuis van Ust-Izhora (vlakbij het Russische St. Petersburg) worden zij samen met dertig lotgenoten zeventien maanden lang vastgehouden om te kijken of het aidsveroorzakende virus zich bij de kinderen openbaart. De vlekken in het gezicht van Andrej zijn sporen van een ontsmettingsmiddel. (Foto Reuters)