Netelenbos: Betuweroute blijft noodzaak

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) is van mening dat de noodzaak van de Betuwelijn ,,onverkort overeind blijft'' ondanks haar aankondiging woensdag dat wat haar betreft de geplande noordtak van de goederenspoorlijn niet meer nodig is.

In een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze haar opvatting over de noordtak toelicht, schrijft ze: ,,De Betuweroute is immers onmisbaar als ruggengraat van het goederenvervoer per spoor: het bestaande spoorwegnet heeft in oost-west-richting geen enkele restcapaciteit meer.''

Verscheidene Kamerleden van de oppositie maar ook het Kamerlid Giskes van regeringspartij D66 betogen dat de noordtak een onlosmakelijk deel vormt van het hele project van de Betuweroute. Wie morrelt aan de noordtak, ondergraaft daarmee de kansen voor het hele project, zo redeneren zij.

Netelenbos is het daar niet mee eens. Volgens haar kan het vervoer dat over de noordtak zou zijn gegaan, even goed via bestaand spoor en via de nog aan te leggen Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle. Zo worden miljarden guldens uitgespaard.

Het feit dat haar plan om de noordtak te schrappen op gespannen voet staat met de afspraken met Duitsland acht Netelenbos evenmin onoverkomelijk. Met de Duitsers is ze onlangs al overeengekomen ,,de afspraken te actualiseren'', schrijft ze in haar brief.

Netelenbos verklaart dat de kern van het infrastructuurbeleid van het kabinet is dat eerst de bestaande faciliteiten optimaal worden benut. Dat weegt voor haar in het geval van de noordtak zwaarder dan een ander streven van het kabinet: het zoveel mogelijk bundelen van het spoorvervoer.

De oppositiepartijen CDA en GroenLinks vinden dat de minister ook na haar brief nog zeer veel heeft uit te leggen. Het Kamerlid Leers (CDA) noemt het een ,,weinigzeggende brief''. Van der Steenhoven (GroenLinks) wijst erop dat nog niet eens vaststaat dat de Hanzelijn er komt. Hij heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitgaven en aanbestedingen die intussen al zijn gedaan voor de Betuweroute. Volgende week donderdag bespreekt de Kamer de jongste ontwikkelingen met de minister.