Maxima! Lees de nieuwe Maxima!

Het zat er natuurlijk in. Maxima, de naam van onze koningin in spe, is nog geen 24 uur bekend of de commercie slaat al toe. Op 27 augustus werd de naam Maxima gedeponeerd in het Benelux Merkenregister als merk voor lekkere luchtjes, sieraden en kleding. De gehaaide deposant is een zeker Rudolph Muller uit Den Haag. De beweegredenen van de heer Muller zijn helaas niet te achterhalen. De man heeft, net als Maxima, een geheim telefoonnummer.

Uiteraard is niet alleen Muller op het idee gekomen dat er wel wat aardigs te doen valt met die naam Maxima. Net als in de tijd van Emily, toen een aantal deposanten min of meer gelijktijdig merkregistraties aanvroeg, storten ook nu verschillende ondernemers zich op de fraaie naam Maxima. Dat het niet alleen om kleine sjacheraars gaat, laat het merkdepot van 1 september zien. Dit merk Maxima is gedeponeerd door de Telegraaf Tijdschriften Groep, voor verschillende uitgeefproducten zoals CD's en drukwerken. Ook de motieven van de Telegraaf blijven onduidelijk. Geen commentaar, laat een woordvoerster van het concern kortaf weten. Worden we in de herfst misschien verrast met het glossy magazine Maxima?

Overigens blijft het de vraag of Muller en de Telegraaf ook daadwerkelijk merkrechten kunnen ontlenen aan de verrichte depots. Hoewel rechtspraak op dit gebied ontbreekt, is het niet uitgesloten dat een rechter van oordeel is dat een merkdepot van andermans bekende naam niet geldig is, omdat het in strijd is met de openbare orde of omdat het als een `depot te kwader trouw' moet worden gekwalificeerd.

In ieder geval zullen de kersverse merkhouders rekening moeten houden met bezwaren van eigenaren van veel oudere merken Maxima, uit een tijd dat de Argentijnse nog lang niet in beeld was. Zo blijkt Nissan bijvoorbeeld al sinds 1987 een registratie van het woord Maxima voor auto's te bezitten. Ook is het merk Maxima, op naam van verschillende houders, in het register terug te vinden als merk voor verzekeringen, voor vorken en lepels, voor wodka en zelfs voor kunstledematen. Kortom, het kan nog een aardige strijd worden.

    • Bas Kist