EZ akkoord met verkoop nutsbedrijf

De overname van stroomproducent Una gaat toch door. Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft gisteren alsnog ingestemd met de verkoop aan het Amerikaanse Reliant Energy.

Reliant, Una en de verkopende aandeelhouders (de provincies Utrecht en Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Utrecht) hebben daarvoor te elfder ure de contracten aangepast.

Directeur P. Koppen de Neve van Una noemt de vorige week gegeven toestemming voor verkoop van de Zuid-Hollandse concurrent EZH aan het Duitse Preussen Elektra een belangrijk keerpunt. ,,Dat EZH die toestemming zo snel kreeg heeft ons echt verrast. Dat heeft druk op ons gezet om de hele transactie om te gooien.''

Aanvankelijk leek het erop dat de overname van Una door Reliant, in maart al aangekondigd, niet zou doorgaan. Jorritsma eiste van het bedrijf uit Houston garanties voor de `bakstenen'. Dat zijn in het verleden afgesloten niet-marktconforme contracten die nog moeten worden verrekend nu de stroomsector door de liberalisering op eigen benen komt te staan. EZ vreesde dat de nieuwe eigenaar al te makkelijk onder die verplichting, wellicht enkele miljarden groot, zou kunnen uitkomen.

In de transactie zoals die aanvankelijk was overeengekomen betaalde Reliant de oude aandeelhouders een overnamesom van 3,4 miljard gulden voor Una. Daarbij reserveerde Una 500 miljoen voor de eerste kosten van de bakstenen. Als de bakstenen duurder zouden uitvallen, moest het nieuwe Una/Reliant dat weer verhalen op de oude aandeelhouders. Die liepen het risico hun opbrengst tot een minimum van 2,1 miljard te zien verschrompelen.

In de nieuwe constructie, die pas in de nacht van woensdag op donderdag tot stand kwam, betaalt Reliant de Una-reservering van 500 miljoen als aanvulling op de koopprijs. Daarmee ontvangen de aandeelhouders uiteindelijk 3,9 miljard gulden. Het voordeel, onderstreept Koppen, is dat Una ,,nu echt schoon'' is om de liberale stroommarkt op te gaan. EZ gaat akkoord omdat ze nu de Utrechtse en Noord-Hollandse aandeelhouders kan aanspreken op de kosten van de bakstenen. De oude aandeelhouders verstrekken een garantie van maximaal 1,9 miljard gulden. Daarvan wordt 900 miljoen op een speciale rekening gezet. Ook de oude aandeelhouders zeggen tevreden te zijn.

ACHTERGRONDpagina 14