De Vries: illegale arbeid uitroeien

Tegen illegale seizoensarbeid wordt voortaan keihard opgetreden. Met deze waarschuwing kondigde minister De Vries van Sociale Zaken een nieuwe aanpak aan voor de problemen die zich jaarlijks voordoen bij onder andere bollenpellen en aspergesteken. Volgens de minister ,,zitten er soms enorme organisaties achter, die illegale arbeid in Nederland regelen''. Hij overlegt met justitie over een hardere aanpak. In het uiterste geval wil De Vries bedrijven stilleggen. (ANP)