Acties `vogelverschrikkers'

De `vogelverschrikkers' van het Parijse vliegveld Orly zijn in staking gegaan. Hun vakbond deelde gisteren mee dat zij protesteren tegen de hoge werkdruk. De Orly-werknemers hebben tot taak vogels verre te houden van startende en landende vliegtuigen. Zij lopen op het vliegveld rond met apparaten die het geluid van roofvogels of van vogels in stress-situaties nabootsen. In het uiterste geval maken zij ook gebruik van het jachtgeweer. Volgens de directie van het vliegveld is de veiligheid van het vliegverkeer niet in het geding. De vogelverschrikkers zijn tijdelijk vervangen door luidsprekers die voor vogels afschrikwekkende geluiden laten horen.