Actieplan tegen verdroging faalt

De aanpak van verdroogde natuurgebieden stagneert. De doelstelling om in het jaar 2000 het areaal verdroogd gebied met 25 procent terug te brengen wordt niet gehaald. Dat concludeert de Commissie Integraal Waterbeheer. In Nederland is 6.000 vierkante kilometer natuurgebied en landbouwgrond verdroogd. Dat is een zevende deel van het hele land. Enkele jaren geleden werd 96 miljoen gulden beschikbaar voor antiverdrogingsprojecten. Het geld was begin dit jaar al op, terwijl de doelstelling buiten bereik bleef.