Weer verzet tegen Fokker-uitkering

De geplande uitkering van 860 miljoen gulden in september aan de gewone schuldeisers van Fokker dreigt opnieuw te sneuvelen. De Fokker-curatoren ontvingen twee nieuwe aansprakelijkheidclaims, waardoor het aantal dwarsliggende partijen steeg tot drie. De drie hebben daarnaast verzet aangetekend tegen de laatste uitdelingslijst, die de uitkering aan de crediteuren regelt.

Onlangs ontvingen de curatoren de claims van het Amerikaanse Teleflex en de Britse firma Morse. De twee, die onderdelen voor de Fokkers maakten, hebben de Fokker-boedel aansprakelijk gesteld voor de schade die ontstond na het verongelukken van een Braziliaanse TAM-Fokker in oktober 1996. De twee claimen ieder 500 miljoen dollar. Omdat ze vinden dat de curatoren geld opzij moeten zetten voor hun claims, tekenden ze verzet aan tegen de geplande uitkering. Al eerder tekende het vliegtuigconcern Northrop-Grumman bezwaar aan. (ANP)