Sociale partners eens over matiging

De sociale partners zijn het gisteren eens geworden over een tekst die zowel werknemers als werkgevers oproept tot `verantwoorde loonkostenontwikkeling voor allen in de onderneming'. Ook werkgevers en werknemers zonder CAO wordt dringend geadviseerd de oproep te volgen.

Zowel werkgevers als werknemers menen met de tekst een overwinning te hebben geboekt. De vakcentrale FNV ziet in de afspraak een doorbraak met een psychologisch effect, omdat nooit eerder directeuren en topmanagers zijn opgeroepen de `lonen te matigen', zoals de FNV het begrip `verantwoorde loonkostenontwikkeling' interpreteert.

Werkgeversvereniging VNO-NCW meent dat met de tekst niet veel nieuws is geregeld. Een verantwoorde loonkostenontwikkeling achtte VNO-NCW altijd alnoodzakelijk, en de werkgevers zelf zijn daar nooit van uitgesloten geweest. Bovendien menen de werkgevers dat beloningsverschillen noodzakelijk kunnen zijn om getalenteerde topmanagers in Nederland te houden. In de overeengekomen tekst staat daarover dat beloningsverschillen kunnen bestaan zolang deze gemotiveerd kunnen worden.

,,Werkgevers moeten kunnen uitleggen waarom iemand meer krijgt dan een ander'', zegt R. de Ley, directeur sociale zaken van VNO-NCW. ,,Over loonsverhogingen aan de topmanagers moet nu in ieder geval goed worden nagedacht'', concludeert FNV-bestuurder H. van der Kolk daaruit.

Uit onderzoek blijkt dat de lonen van werkgevers sterker stijgen dan die van hun werknemers. Daarop dreigde de FNV het continue overleg met de werkgevers, ook wel het poldermodel genoemd, op te zeggen. Met de gisteren vastgestelde tekst is deze dreiging, wat zowel de werkgevers als de werknemers betreft, voorlopig verdwenen.

LOONKOSTENpagina 16