Opnametijd in ziekenhuis daalt tot negen dagen

De tijd dat patiënten in een ziekenhuis opgenomen zijn is vorig jaar gedaald tot gemiddeld negen dagen. Tien jaar daarvoor waren dat er nog elf. Ook het bezettingspercentage daalde verder: in 1998 kwam het voor het eerst onder de 70 (69,3 procent). In 1997 waren de bedden in de ziekenhuizen nog 70,8 procent van de tijd bezet. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het onderzoeksinstituut NZi over het gebruik van voorzieningen in het ziekenhuis. Vorig jaar daalde, voor het eerst sinds 1989, het aantal opnamen per bed: in elk ziekenhuisbed lag gemiddeld 28,1 patiënt (in 1997 28,5, maar in 1989 verwerkte een bed nog maar 24,6 patiënt). Het aantal algemene ziekenhuizen daalde met vier tot 101. Het aantal opgenomen patiënten blijft vrij constant. De vraag naar behandeling in `dagverpleging, waarbij de patiënt in één dag uit en thuis is, is in tien jaar tijd verdubbeld. Vorig jaar werden 669.000 patiënten in `dagverpleging' behandeld.