Mislukt beleid schuldbemiddeling

Pogingen van het ministerie van Economische Zaken om het aantal malafide schuldbemiddelaars terug te dringen, zijn mislukt.

De maatregelen die het ministerie begin 1998 nam om de commerciële schuldbemiddeling te reguleren hebben geen effect gehad. Dit zegt een woordvoerder van Economische Zaken.

,,Het nieuwe beleid heeft geen zoden aan de dijk gezet'', aldus de woordvoerder, die zegt dat het ministerie geen greep heeft gekregen op de wildgroei van commerciële schuldbemiddelaars.

Toenmalig staatssecretaris A. van Dok nam in februari vorig jaar maatregelen om de gemeentelijke kredietbanken te ontlasten. Deze hadden moeite om aan de vraag naar schuldhulpverlening te voldoen. Er was een tekort aan schuldhulpverleners en er waren lange wachtlijsten. Het aantal mensen dat tevergeefs een beroep doet op de gemeentelijke instellingen groeide snel. Deze problemen zijn sindsdien alleen maar groter geworden.

Van Dok besloot schuldbemiddeling tegen betaling onder bepaalde voorwaarden toe te staan. Nieuwe bureaus zouden worden onderworpen aan een onderzoek alvorens een vrijstelling te krijgen. Ze werden verplicht op een no cure no pay-basis te werken en mochten de schuldenaar maximaal 75 gulden per maand in rekening brengen.

Volgens Economische Zaken heeft tot op heden geen enkel nieuw bureau een vrijstelling gekregen. De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet concludeert dat de bedrijven liever buiten de regels om te werk gaan. Hoeveel bureaus zich met malafide praktijken bezighouden, is bij EZ onbekend. ,,Er bestaat weinig inzicht in dit hardnekkige probleem'', zegt de woordvoerder.

Volgens de Economische Controle Dienst kregen twaalf bedrijven tot nu toe een proces-verbaal wegens verduistering of valsheid in geschrifte.

schuldenpagina 31, Profiel

    • Gerben van der Marel