Meer geld voor schoolcomputers

Minister Hermans trekt de komende drie jaar zeventig miljoen gulden extra uit voor computers op scholen. Dat geld gaat met name naar de `voorhoedescholen' die al enkele jaren met computers in de klas experimenteren en daarvoor al eerder geld kregen. Om een tweedeling tussen scholen te voorkomen, krijgen zij tot 2003 veel minder geld dan de scholen die nog moeten beginnen met computers. Zij klaagden dat zij daardoor juist achterop zouden raken. De zeventig miljoen komt bovenop een eenmalig bedrag van 670 miljoen gulden en een bedrag dat oploopt tot 250 miljoen gulden in 2002.