M-Day boezemt geldmarkt vrees in

De aanloop naar het nieuwe millennium blijft de Europese geldmarkt in zijn greep houden. Deze week was dat duidelijk zichtbaar in de sterke stijging van de viermaands interbancaire rente. Dit tarief steeg in een week tijd met maar liefst 30 basispunten naar 3,05 procent op dit moment.

Rond de eeuwwisseling zal er naar verwachting een extra vraag naar liquiditeiten (bijvoorbeeld bankbiljetten) zijn. Om hieraan te kunnen voldoen zullen banken elders middelen vandaan moeten aantrekken. Viermaands interbancair papier vervalt op dit moment juist ná Millennium-day en is dus erg in trek, hetgeen tot een stijgende rente leidde. De geldmarktpartijen hebben daarbij echter wel een vrij somber scenario in het achterhoofd. De huidige viermaands en driemaands interbancaire rente van respectievelijk 3,05 en 2,72 procent, impliceren een eenmaandsrente van ruim 4 procent in december. Dit is boven het tarief dat voor de marginale beleningsrente op dat moment wordt verwacht, namelijk 3,5 procent.

Dit betekent dat marktpartijen nu lijden aan het lijden wat ze vrezen: ondanks de faciliteiten van het Eurosysteem blijft er onzekerheid over de problemen die de eeuwwisseling met zich meebrengt. Mogelijk dat gebrek aan onderpand ertoe leidt dat extra liquiditeiten niet via de marginale beleningsfaciliteit van het Eurosysteem lopen, maar tegen een hoger tarief uit de markt wordt gehaald.

In de weekstaat van het Eurosysteem zijn in de verslagweek geen grote bijzonderheden te melden. Traditiegetrouw kregen de banken aan het begin van de nieuwe kasreserve een ruime herfinanciering toegemeten, waardoor deze post met ruim 18 miljard euro toenam. Verder verruimde de terugstroom van bankbiljetten (1,6 miljard euro) en de afname van de depositofaciliteit (4,9 miljard euro) de geldmarkt. Daar stond een verkrapping tegenover vanwege Italiaanse belastingbetalingen die de Italiaanse schatkist spekten (10,2 miljard euro). Per saldo nam de aanhouding op de kasreserverekening met 14,8 miljard euro toe.

Bron: ING Economisch Bureau