Leerstoel geschiedenis van de pers

Ter gelegenheid van de 200.000ste abonnee richtte de hoofdredactie van NRC Handelsblad in 1988 de Maarten Rooij Stichting op. Maarten Rooij (1906-1986) was van 1936 tot 1940 waarnemend hoofdredacteur en van 1945 tot 1958 hoofdredacteur van de Nieuwe Rotterdamse Courant.

Daarna was hij tot 1971 hoogleraar in de leer van de communicatiemiddelen aan de Universiteit van Amsterdam.

De Maarten Rooij Stichting heeft een leerstoel persgeschiedenis, in het bijzonder persvrijheid, aan de Erasmusuniversiteit ingesteld.

Elke twee of drie jaar wordt een nieuwe bijzonder hoogleraar benoemd. Dr. Frank van Vree (1954) is na Herman van Run, Jan Blokker, Wout Woltz en Harry van Wijnen de eerste niet-journalist die de leerstoel bekleedt.

Van Vree studeerde geschiedenis en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1989 aan de Rijksuniversiteit Leiden op een studie over de vorming van de Nederlandse publieke opinie voor de Tweede Wereldoorlog, `De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939'.

In 1995 publiceerde hij `In de schaduw van Auschwitz. Herinneringen, beelden, geschiedenis', en een jaar later schreef hij een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant, getiteld `De metamorfose van een dagblad'.

Verder was hij onder meer co-auteur van de vorig jaar verschenen bundel `Het Loos Voorbij — Sijthoff en de Haagsche Courant'.