Kas-Ass ziet winst teruglopen

De Kas-associatie, die bancaire taken verricht voor de effectenhandel, heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de winst zien dalen tot 9,3 miljoen euro (20,5 miljoen gulden), tegen een winst van 13,8 miljoen euro in de eerste helft van 1998.

Dat heeft de Kas-Associatie vanmorgen bekendgemaakt. Volgens het bedrijf zijn de resultaten moeilijk vergelijkbaar met vorig jaar, door het wegvallen van de inmiddels gesloten dochterondernemingen KCA in Amsterdam en KCL in Londen. Het beëindigen van die activiteiten, omdat de Kas-Associatie de risico's van het financieren van optiehandel te groot geworden vindt, heeft het resultaat negatief beïnvloed.

Het wegvallen van de resultaten van de twee gesloten dochterondernemingen scheelt rond de 4 miljoen euro aan resultaat, waarvan 1,6 miljoen euro aan lagere rente-opbrengsten.

De winstdaling is conform de eerder dit jaar uitgesproken verwachtingen. Positief in de eerste helft van het jaar waren volgens de Kas-Associatie een toename van het door het bedrijf bewaarde vermogen en een stijging van de effectentransacties met 30 procent. Ondanks de sluiting van de twee dochters zijn de provisie-inkomsten uit deze twee kernactiviteiten met repectievelijk 9 procent en 5 procent toegenomen.

Daar tegenover staan een stijging van de beheerskosten, en een daling van de inkomsten uit de handel in en de afwikkeling van financiële derivaten (opties, termijncontracten, swaps). De directie van de Kas-Associatie sprak vanmorgen de verwachting uit dat in de tweede helft van 1999 een duidelijke stijging van de winst te zien zal zijn ten opzichte van de eerste helft van dit jaar.

Per aandeel Kas-Associatie daalde de winst van 4,81 euro naar 3,25 euro. Het interimdividend blijft, met 1,47 euro, gelijk aan dat van vorig jaar. Op de effectenbeurs steeg het aandeel vanmorgen met een half procent tot 56,50 euro. Dat was tegen de lagere trend op het Damrak in.