FAILLISSEMENT

Het aantal faillissementen in Nederland daalt al sinds enkele jaren. In de eerste helft van 1999 werden bijna 2.000 faillissementen uitgesproken en in geheel 1998 iets meer dan 5.000 – 9 procent minder dan in 1997. Als de rechtbank een persoon of bedrijf failliet heeft verklaard, stelt zij meteen een curator aan. Deze krijgt zeggenschap over alle financiën van de schuldenaar en kan eigendommen verkopen. Van alle inkomsten en bezittingen wordt eerst de vergoeding van de curator betaald. Daarna worden de schulden van de Belastingdienst en de bedrijfsverenigingen (de preferente schuldeisers) afgelost. Pas dan zijn andere schuldeisers aan de beurt. Meestal levert een faillissement niets op: bij alle faillissementen die in 1998 zijn afgewikkeld, kregen de preferente schuldeisers 10 procent van hun vorderingen uitbetaald. De overige eisers kregen 5 procent terug.