Eijk kan critici niet overtuigen

De controverse over opvattingen van monseigneur Eijk is niet verdwenen met diens weerwoord per brief.

Kerkhistoricus en journalist Ton van Schaik maakt zich nog maar eens een keer boos. In de gisteren uitgelekte brief aan de gelovigen van het bisdom Groningen schrijft monseigneur W.J. Eijk dat de collegedictaten voor de priesterstudenten van Rolduc en het Sint Janscentrum in Den Bosch ,,eenzijdig'' en ,,buiten de context'' zijn weergegeven.

Volgens Eijk moet de suggestie dat hij zou hebben gezegd dat homo's elkaar niet lief kunnen hebben, ,,naar het rijk der fabelen worden verwezen''.

,,Inderdaad'', zegt Van Schaik, die over de collegedictaten in het weekblad Hervormd Nederland publiceerde, ,,zo simpel heeft hij het niet gezegd. Hij verpakt de boodschap in filosofische taal. Maar daar komt het wel op neer.'' Volgens Van Schaik maakt Eijk zich er in zijn brief makkelijk van af. ,,Hij valt alleen de boodschapper aan.''

De Groningse priester Herman Verbeek vindt dat de brief meer aan de officier van justitie is gericht – het openbaar ministerie is bezig met een oriënterend onderzoek naar de uitlatingen van Eijk – dan aan de gelovigen van het bisdom Groningen. ,,Het is duidelijk dat er bij het opstellen van de brief een jurist aanwezig is geweest. Eijk dekt zich in, door te stellen dat de collegedictaten voor privé-gebruik van studenten bedoeld waren.''

Verbeek, die campagne voert om de wijding van Eijk tot bisschop van Groningen op 6 november te verhinderen, vindt dat Eijk geen open kaart speelt. ,,Je ziet dat deze man in alle bochten kruipt om zich aan zijn eigen erfenis te onttrekken. Hij schrijft in zijn brief dat de praktijk van het bisschopsambt anders is dan de leer zoals hij die in de dictaten uiteenzet. Maar daar moeten we vanaf, van dat vreemdgaan ten opzichte van de eigen leer.''

Theo Koster, woordvoerder van het werkverband van homo-pastores, is ,,niet kapot'' van de brief. ,,Eijk vraagt in zijn brief om vertrouwen. Maar dat lukt zo niet.'' Henk Baars, voorzitter van de Acht Mei-beweging van progressieve katholieken, typeert de brief van Eijk als ,,zwak''. ,,Hij maakt geen excuses aan de groepen die hij pijn heeft gedaan met zijn uitspraken.'' Volgens Baars heeft de affaire-Eijk het imago van de katholieke kerk in Nederland geschaad.

Nelly Stienstra, voorzitter van het behoudende Contact Rooms Katholieken (CRK) is wel te spreken over de brief. ,,Prima. Er is gebruik gemaakt van werk dat niet voor publicatie geschikt was. Met deze brief heeft Eijk duidelijk laten zien wie hij is en hoe hij in de kerk staat.''