Duitsers blijven voor noordtak van Betuwelijn

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is met verbazing gereageerd op het plan van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) om de noordtak van de Betuweroute via Oldenzaal te schrappen. ,,We gaan ervan uit dat de noordtak er gewoon komt'', aldus een woordvoerder van het ministerie van Verkeer in Düsseldorf vanmorgen. ,,We houden vast aan de oude afspraken.''

Netelenbos wekte gisteren de indruk dat ze de kwestie vorige week in Noordrijn-Westfalen had besproken met deelstaatminister Steinbruck. Volgens de woordvoerder berust dat op een misverstand. ,,We hebben Netelenbos verteld dat er wat ons betreft beter eerst met een zuidtak (via Nijmegen en Venlo, red.) kon worden begonnen. Maar die noordtak hebben we ook hard nodig.'' Het Duitse ministerie van Verkeer in Berlijn wilde nog niet reageren op de zaak.

Onze correspondent André Ritsema voegt hieraan toe: De Gelderse gedeputeerde J. de Bondt (VVD) is hevig teleurgesteld over het nieuwe standpunt van Netelenbos. Hij wees er gisteren op dat er in Gelderland op verschillende plaatsen fors geïnvesteerd wordt in voorzieningen, zoals een groot overslagcentrum bij Valburg. ,,Zo'n centrum heeft wel een bepaalde kritische massa nodig, er moet wel een aantal treinen stoppen. Het is maar de vraag of dat nu gehaald wordt.'' De Bondt noemt de gedachtegang van Netelenbos onbegrijpelijk. ,,Op deze manier krijg je weer minder treinen over de Betuweroute. En de lijn zou toch worden aangelegd om veel treinen van Rotterdam naar het Duitse achterland te laten rijden.'' Als er minder treinen gaan rijden, ontkom je niet aan een nieuwe discussie over nut en noodzaak van de Betuwelijn, meent De Bondt. In plaats van de noordtak wil Netelenbos een deel van het goederenverkeer vervoeren over bestaand spoor en een deel over de Hanzelijn, de nog aan te leggen verbinding van Lelystad naar Zwolle. Met dat laatste is de provincie Flevoland niet blij omdat het vervoer dwars door de centra van Almere en Lelystad zal rijden. Ook de provincie Overijssel is ,,ongerust''. Schrappen van de noordtak betekent extra vervoer over bestaand spoor door Salland en Twente.

STAGNATIE: pagina 3