Druk op Jakarta: vredesmacht naar Timor

De internationale druk op de Indonesische regering neemt toe om een internationale vredesmacht toe te laten die de veiligheid in de provincie Oost-Timor moet herstellen. Gisteren werden zeker drie burgers gedood tijdens gevechten tussen voor- en tegenstanders van een onafhankelijk Oost-Timor. Dat gebeurde in de buurt van het kantoor van de Verenigde Naties in de hoofdstad Dili. Een van de slachtoffers werd door zes pro-Indonesische militie-leden met kapmessen vermoord. Ook studenten en journalisten werden aangevallen en met de dood bedreigd. Zeker tien huizen gingen in vlammen op.

De regering van Nieuw-Zeeland vindt dat een internationale vredesmacht moet ingrijpen als het geweld in Oost-Timor verder escaleert. Diplomatieke bronnen in Jakarta hebben verklaard dat Portugal inmiddels een verzoek heeft gericht aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om tussenbeide te komen.

Binnen de Indonesische regering lijkt verdeeldheid te bestaan over het toelaten van een VN-vredesmacht. Tot nu toe heeft Jakarta zich altijd tegen een dergelijke buitenlandse inmenging verzet. Maar vandaag sloot minister van Justitie en Staatssecretaris Muladi die mogelijkheid niet meer uit. ,,Als de situatie in Oost-Timor verder verslechtert, is de optie van een vredesmacht het overdenken waard''. Hij voegde er echter aan toe dat het beter zou zijn als Indonesië het toenemende geweld zonder hulp van buitenaf zou kunnen bedwingen.

Afgelopen maandag sprak de bevolking van Oost-Timor zich tijdens een door de Verenigde Naties georganiseerd referendum uit over de toekomst van dit gebiedsdeel dat in 1976 door Indonesië werd geannexeerd. Daarbij konden de bewoners kiezen voor een autonome status binnen Indonesisch staatsverband, of voor onafhankelijkheid. Voorafgaand aan de dag van het referendum hebben pro-Jakartaanse milities, met de steun van onderdelen van het Indonesische leger, een terreurcampagne gevoerd waarbij tientallen burgers werden gedood. Nadat de dag van de volksraadpleging zonder veel ernstige incidenten verlopen was, verschenen de milities dinsdag weer op straat waar zij blokkades opwerpen en iedereen bedreigen die voor onafhankelijkheid heeft gestemd.

Politie en leger laten toe dat milities ook andere delen van Oost-Timor de facto controleren. Militie-leden trokken vandaag twee hotels binnen en bedreigden binnen- en buitenlandse journalisten. Jakarta zond vandaag 300 extra manschappen mobiele brigade naar het eiland, maar die maatregel wordt als cosmetisch beschouwd: bij gevechten gisteren rond het VN-kantoor kwamen politietroepen pas na een uur opdagen.

De uitkomst van het referendum wordt pas op zijn vroegst 7 september bekend gemaakt.