BESLAG OP LOON

Een schuldeiser kan bij een schuldenaar beslag op het loon of de uitkering laten leggen. Na een rechterlijk vonnis dient een deurwaarder te worden ingeschakeld die de werkgever of de uitkerende instantie opdracht geeft beslag te leggen.

Het geld wordt dan niet aan de eigenlijke ontvanger uitgekeerd, maar aan de schuldeiser. Werkgevers en uitkerende instanties zijn verplicht aan het beslag mee te werken.

Beslag kan ook worden gelegd op bijvoorbeeld alimentatie, pensioenen, lijfrenten en verzekeringsuitkeringen, maar niet op onder meer kinderbijslag, studiefinanciering en bijzondere bijstand.

Beslagvrije voet Het is niet zo dat beslag wordt gelegd op het gehele inkomen. Sowieso wordt alleen beslag gelegd op het nettodeel van het loon. Bovendien is meestal sprake van een `beslagvrije voet'. Een bedrag dus waarop geen beslag wordt gelegd en dat de schuldenaar in staat stelt te voorzien in de kosten voor het levensonderhoud. Op het vakantiegeld wordt wel volledig beslag gelegd. De standaard beslagvrije voet is 90 procent van de bijstandsnorm (die onder meer afhankelijk is van de samenstelling van het huishouden van de schuldenaar).

Verhoging De beslagvrije voet wordt nog verhoogd met het premiebedrag voor een ziektekostenverzekering en, in bepaalde gevallen, de woonkosten. De maximale verhoging is:

254 gulden voor jongeren tot 23 jaar

564 gulden voor eenpersoonshuishoudens

446 gulden voor tweepersoonshuishoudens tussen 23 en 65 jaar

564 gulden voor tweepersoonshuishoudens ouder dan 65 jaar en gehandicapten

491,75 gulden voor driepersoonshuishoudens tussen 23 en 65 jaar

579,25 gulden voor driepersoonshuishoudens ouder dan 65 jaar.

Verlaging De beslagvrije voet wordt verlaagd met de overige inkomsten van de schuldenaar waarop geen beslag ligt. Ook wordt de beslagvrije voet verlaagd met het bedrag van de inkomsten van de partner, maar dit is nooit meer dan tot 45 procent van de beslagvrije voet.

Verzet Wie te maken krijgt met inkomensbeslag, kan klagen bij de rechter. In verzet gaan bij de werkgever of de uitkeringsinstantie is niet mogelijk.

Bron: Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen