Ziekenfondsen gaven één procent meer uit

De uitgaven van de ziekenfondsen zijn in de eerste helft van dit jaar, vergeleken met de eerste zes maanden van 1998, met één procent gestegen tot ruim twaalf miljard gulden. De kosten voor medische hulpmiddelen, medicijnen en medisch-specialisten namen met percentages tussen de 10 en 12 het sterkst toe. Dit blijkt uit het `Kwartaalsignaal' van het College voor zorgverzekeringen, de vroegere ziekenfondsraad. De uitgaven uit het fonds van de Algemene wet bijzondere ziektekosten stegen met 6,8 procent tot ruim elf miljard gulden. Hier is de thuiszorg de grootste 'groeier': de kosten daarvan stegen met 10,7 procent tot bijna 1,7 miljard gulden.