Wethouder Leiden stapt uit college

De Leidse wethouder Huib Kruijt (CDA), verantwoordelijk voor financiën en welzijn, is gisteren met onmiddellijke ingang uit het college van burgemeester en wethouders gestapt.

Kruijt schrijft in zijn ontslagbrief dat hem duidelijk is geworden dat hij bij de andere coalitiepartijen (PvdA, D66, GroenLinks) onvoldoende steun heeft om als wethouder verder te functioneren. Kruijt stapt ook uit de gemeenteraad, waarvan hij sinds negen jaar deel uitmaakte.

De coalitiepartijen waren al langer ontevreden over het functioneren van Kruijt, die binnen het college verantwoordelijk was voor financiën en welzijnsbeleid. De afgelopen maanden leidde dit bij verschillende beleidskwesties tot confrontaties en irritaties. Het zomerreces en de daaropvolgende gesprekken tussen Kruijt, het CDA en de andere partijen zouden een oplossing moeten bieden.

Volgens Kruijt is er binnen het college een ,,gebrek aan wederzijds respect'' en is de sfeer moeizaam. De andere collegeleden hebben volgens hem zijn functioneren als wethouder financiën onmogelijk gemaakt. Vooral rond de besluitvorming over de Perspectiefnota heeft dat voor hem tot enkele ,,onaanvaardbare situaties'' geleid, schrijft hij in zijn ontslagbrief. Kruijt: ,,Daarmee doel ik onder meer op de verkoop van de aandelen van energiebedrijf EZH. De opbrengst werd door de andere collegeleden ruim twee miljoen gulden te hoog ingeschat. Daar wil ik mijn verantwoordelijkheid niet voor nemen.''

Dat Kruijt uiteindelijk toch akkoord is gegaan met de Perspectiefnota verklaart hij uit het feit dat hij nog steeds hoopte op verbeterde samenwerking na onderlinge gesprekken. ,,Die hoop bleek ijdel en dus heb ik mijn conclusies moeten trekken'', zegt Kruijt.

Twee jaar geleden volgde Kruijt zijn partijgenoot Aart van Bochove op. Van Bochove trad plotseling af, nadat het CDA zelf het vertrouwen in hem had opgezegd. Wie Kruijt gaat vervangen is nog niet bekend.

Het CDA staat er wel op dat het de nieuwe wethouder mag kiezen. Het Leidsch Dagblad noemde T.van Dijk, financieel specialist van de CDA-fractie, als de meest waarschijnlijke opvolger van wethouder Kruijt, maar volgens CDA-fractievoorzitter M. de Jonge ,,staat alles nog open''.