VVD tegen nieuwe wet

De fractie van de VVD in de Tweede Kamer voelt er vooralsnog niet voor stalking of belaging als delict aan te merken en op te nemen in de wetboeken van strafvordering en strafrecht. Dat bleek gisteren tijdens de behandeling van een initiatiefwetsontwerp dat is ingediend door de D66'er Dittrich, het PvdA-lid Swildens-Rozendaal en VVD'er Vos. Alle andere fracties onderschrijven de strekking van het wetsvoorstel, dat het mogelijk maakt stalkers in de toekomst te straffen met maximaal drie jaar cel en een boete van 25.000 gulden.

Stalking is nu niet strafbaar, omdat het veelal om een aaneenschakeling van op zich zelf niet strafbare gedragingen gaat, zoals bellen, posten en achtervolgen.

De effecten van een straatverbod blijken te gering, vindt de Kamer, maar VVD-woordvoerder Niederer meent dat pas in laatste instantie naar het strafrecht moet worden gegrepen. Civielrechtelijk optreden tegen een stalker door het opleggen van een straat- of contactverbod, een daaraan verbonden dwangsom bij overtreding en eventuele gijzeling verdient naar zijn mening de voorkeur.