Staal Bank op winst

Staal Bank heeft in het eerste halfjaar een winstgroei geboekt van 20 procent tot bijna 49 miljoen. De bedrijfslasten van dit onderdeel van de Achmea-groep namen met met ruim 26 procent toe tot 172 miljoen gulden. Volgens Staal is dit een gevolg van personeelsuitbreiding, kosten voor het millennium en de groei van het aantal banktransacties. Voor het gehele jaar verwacht Staal ondanks de kostenstijging een `duidelijke' winstgroei te realiseren.