Reserves in zorg ruim vijf miljard

Ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en inrichtingen beschikken over ruim vijf miljard gulden aan reserves.

Aldus het jaarlijkse onderzoek van het tarievenbureau COTG naar de financiële gang van zaken in 1997. De instellingen zagen dat jaar hun banksaldo verder toenemen. Eind 1996 hadden ze ruim 300 miljoen gulden minder op de bank staan.

Minister Borst (Volksgezondheid) wil de reserves aan maxima gaan binden en aldus de instellingen verplichten het beschikbare geld zoveel mogelijk aan de zorg te besteden. Die mogen niet meer geld oppotten dan nodig is voor de opvang van schommelingen in de bedrijfsvoering, voor investeringen en voor de financiering van aangegane verplichtingen.

Naast de instellingen beschikken ook ziekenfondsen over reserves: die worden geschat op zo'n drie miljard gulden. Daarvan is 600 miljoen gulden het restant van de afschaffing van het vrijwillige ziekenfonds in 1986, tot dat moment de `commerciële poot' van de ziekenfondsen. De verzekeraars hebben toegezegd dat zij deze pot aan de gezondheidszorg zullen besteden door de komende twintig jaar jaarlijks 40 miljoen te steken in onder meer automatisering en verbetering van het voorschrijfgedrag van medicijnen en hulpmiddelen.

Tussen de ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en inrichtingen bestaan grote verschillen in de reserves. Zo beschikken de ruim honderd ziekenhuizen samen over ongeveer 1,6 miljard gulden aan reserves (15 miljoen gulden per ziekenhuis) en de acht academische ziekenhuizen samen over 686 miljoen gulden (ruim 85 miljoen gulden per ziekenhuis). De psychiatrische ziekenhuizen hebben 525 miljoen gulden op de bank staan, de verpleeghuizen ruim 850 miljoen gulden en de gehandicaptenzorg ruim 800 miljoen gulden. Gemeten naar de omvang van het jaarlijkse budget loopt de omvang van de reserve uiteen van bijna 23 procent (academische ziekenhuizen) tot ruim 11 procent bij de inrichtingen voor zwakzinnigen en debielen. Deze cijfers moeten wel met enige omzichtigheid worden gehanteerd. Ze zijn gebaseerd op de jaarlijkse enquête van het COTG waarbij de respons uiteenloopt van 72 tot 100 procent en waarvan de uitkomsten zijn geëxtrapoleerd. Bij de thuiszorg, die niet aan het onderzoek over 1997 mee deed, staat ruim 400 miljoen gulden aan reserves op de bank. Dit is zo'n 200 miljoen gulden meer dan vrijdag abusievelijk in deze krant werd gemeld.

Uit recent onderzoek van de Economische Controledienst blijkt overigens dat er ook instellingen zijn die het overtollige geld in aandelen beleggen, iets wat door de ECD als `erg risicovol' wordt beoordeeld.

    • Quirien van Koolwijk