Reconstructie van de Filmliga (1927-1933)

Het Filmmuseum is begin jaren `50 voortgekomen uit het Uitkijk-archief, een collectie films die ooit verzameld werden door het Centraal Bureau voor Ligafilms. Van 1927 tot 1933 vertoonde de Nederlandsche Filmliga onder de strenge leiding van Henrik Scholte, Menno ter Braak en L.J, Jordaan `voor een select publiek' films die niet of `slechts per vergissing' in de gewone bioscopen te zien waren.

Omdat ook het secretariaatsarchief in het Filmmuseum lag, werd opdracht gegeven de geschiedenis van deze roemruchte beweging te (her)schrijven. Een van de auteurs, Céline Linssen, maakte ook een uit foto's samengestelde korte film, De nacht van de vier hoeden, over de eerste Ligavoorstelling van de verboden Sovjet-film De moeder, op 13 mei 1927. Met groot gevoel voor ironie wordt de doodernstige wereldverbeteraarstoon van Ter Braak en Scholte intact gelaten, en aangetoond hoe de heren zichzelf van het begin af aan serieuzer namen dan hun publiek. Het gebruik van oude en gereconstrueerde foto's werkt minder goed, en bewijst eens te meer dat het voornemen van het Filmmuseum om op te gaan samen met verschillende foto-instellingen in een instituut voor de beeldcultuur nogal wat problemen op zal leveren. Het monteren van niet-bewegende beelden maakt immers van stills nog geen film.

In het Filmmuseum en in verschillende Nederlandse filmtheaters worden vijftien Ligavoorstellingen gereconstrueerd, vaak compleet met door acteurs voorgelezen inleidingen van de Liga-ideologen, zoals die destijds werden uitgesproken.

Vrijdag as in het CS: De herschreven geschiedenis van de Nederlandse Filmliga.

    • Hans Beerekamp