Prijzen industrie hoger

De prijzen van Nederlandse industriële producten zijn, hoofdzakelijk door prijsstijgingen van producten van de olie- en chemische industrie, in juli met 1,3 procent gestegen. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat de binnenlandse afzetprijzen in juli ten opzichte van de voorgaande maand met 0,7 procent omhoog zijn gegaan. De exportprijzen lagen zelfs 1,6 procent hoger. Vergeleken met juli 1998 bedroeg de prijsstijging voor de industrie 0,3 procent. Dit is de eerste stijging in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar sinds maart 1998.