Personalia

Koningin Beatrix heeft Max van der Stoel gisteravond in Paleis Noordeinde een zeer hoge onderscheiding verleend. Hij werd Ridder in de Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau. Van der Stoel krijgt deze onderscheiding vooral voor zijn uitzonderlijke verdiensten als Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden van de OVSE. De Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau is geen specifiek Nederlandse ridderorde, maar geldt als symbool voor de eenheid en verbondenheid van de Nederlandse én Luxemburgse tak van het Huis Nassau. De vorige Nederlandse gedecoreerde was generaal C. Snijders, bevelhebber der Landstrijdkrachten. Hij ontving op 29 september 1919 de onderscheiding uit handen van koningin Wilhelmina. De onderscheiding werd dit jaar door koningin Beatrix en groothertog Jan van Luxemburg gezamenlijk verleend aan Nelson Mandela.

Dr. Marita T.C. Mathijsen is benoemd tot hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde, in het bijzonder die van de negentiende eeuw, aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1997 is zij universitair hoofddocent aan de UvA. In 1991 werd ze bekroond met de Multatuliprijs voor het boek `De geest van de dichter'. Vorig jaar ontving ze de Prins Bernhard Fonds Prijs voor de geesteswetenschappen voor de wijze waarop ze de negentiende-eeuwse literatuur onder de aandacht bracht.

Jacob Kohnstamm is benoemd tot voorzitter van de Humanistische Omroep. Hij volgt A. den Broeder op, die de functie sinds 1991 bekleedde. D66'er Kohnstamm, al geruime tijd lid van het Humanistisch Verbond, was van 1994 tot 1998 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Voordien zat hij acht jaar in de Tweede Kamer.

Prof. dr. J. Merkus, voorzitter van artsenorganisatie KNMG, treedt af om gezondheidsredenen. Vice-voorzitter R. Hagenouw, directeur van de GGD Oostelijk Zuid-Limburg in Heerlen, neemt hem waar.

Dr. Louise E.M. Vet, hoogleraar entomologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, wordt per 1 november directeur van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek. Vet (1954) doet veel onderzoek naar de relatie tussen planten, planteneters en insecten.