`Ordeverstoringen bij EK onderschat'

De Nationale Ombudsman vreest dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie de problemen bij mogelijke ordeverstoringen tijdens het EK voetbal volgend jaar onderschatten.

Hij denkt dat de overheid niet goed is voorbereid om voetbalsupporters uit de EU eventueel te kunnen uitzetten, als zij betrokken zijn bij rellen of andere problemen met de openbare orde.

De belangenbehartiger van de consument waarschuwt de departementen hiervoor in een rapport over ordeproblemen die zich tijdens de Eurotop in Amsterdam hebben voorgedaan.

Toen bleek volgens de ombudsman dat justitie flink de fout in is gegaan door te denken dat EU-inwoners makkelijk uit te zetten zijn. ,,Er ging van alles mis'', zegt ombudsman-woordvoerster E. van den Broek.

,,Mensen uit de Europese Unie kun je in principe helemaal niet uitzetten, zoals dat wel kan bij mensen van buiten de EU. Uitzondering op deze regel vormen mensen die een actuele bedreiging voor de openbare orde zijn. Maar daar moeten dan wel hele concrete aanwijzingen voor zijn.''

Tijdens de Eurotop in Amsterdam werd besloten 85 arrestanten uit EU-landen uit te zetten, zonder dat was nagegaan of er in hun geval sprake was van een actuele bedreiging van de openbare orde. Ook hebben de arrestanten niet de gelegenheid gekregen vrijwillig uit Nederland te vertrekken. Daarom vindt de ombudsman dat de geldende regels toen zijn geschonden.

Beide ministeries wijzen die conclusie af. De ministers Peper (Binnenlandse Zaken) en Korthals (Justitie) schrijven in een brief van 14 juli aan ombudsman Oosting dat in hun visie van een actuele bedreiging geen sprake hoeft te zijn voor het uitzetten van EU-inwoners.

Volgens de bewindslieden komt de bepaling van een directe dreiging te vervallen als deze groep gevaar oplevert voor de openbare orde. (ANP)