Netelenbos: schrap noordtak Betuwelijn

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft vanmorgen verklaard dat de noordtak van de Betuweroute, die door de Achterhoek en Twente naar Duitsland moet leiden, wat haar betreft geschrapt kan worden.

Netelenbos voert verscheidene overwegingen aan voor haar nieuwe standpunt. Zo stelt zij dat de goederentreinen, die aanvankelijk via de noordtak zouden gaan, net zo goed via de nog aan te leggen Hanzelijn (Lelystad-Zwolle) en bestaand spoor in de Achterhoek en Twente kunnen rijden.

Daarnaast wijst ze erop dat de plannen voor de noordtak veel verzet hadden opgeroepen bij de lokale bevolking. Die omstandigheid zou er waarschijnlijk toe leiden, zo betoogt Netelenbos, dat er nieuwe eisen voor aanpassingen van de lijn zoals tunnels en geluidsschermen zouden komen. Daardoor zou het project nog meer dan de verwachte vijf miljard gulden gaan kosten.

Gemeenten en actiegroepen in de Achterhoek en Twente, die gevreesd hadden dat het nieuwe tracé door hun woonplaatsen zou leiden, reageerden vanmorgen opgelucht op het nieuws. Anderen daarentegen reageerden zeer verontrust. Hoewel Netelenbos in een persverklaring vanmorgen bezwoer dat er niet meer dan 24 goederentreinen per dag zouden passeren over het bestaande spoor tussen Elst en Hengelo, vrezen lokale bewoners het ergste.

Gedeputeerde J. de Bondt van de provincie Gelderland, groot voorstander van de noordtak, reageerde vanochtend ,,verbijsterd''. Hij noemde het nieuwe standpunt van Netelenbos onbegrijpelijk. ,,We ontkomen er op deze manier niet aan de gehele Betuwelijn weer ter discussie te stellen.''

Ook de Tweede Kamer toonde zich vanmorgen zeer verrast door het standpunt van de minister, dat ze vanmorgen voor het eerst naar buiten bracht in een vraaggesprek met het dagblad De Gelderlander. De Kamerleden Leers (CDA) en Giskes (D66) stelden dat het goederenvervoer langs de Hanzelijn het belang van de hoofdlijn van de Betuweroute ondergroef. N. Verbugt (VVD) wilde nog met een oordeel wachten tot Netelenbos nadere informatie had verschaft. PvdA-woordvoerder Feenstra noemde het voorstel van de minister ,,een interessante gedachte'' maar ook hij wenst meer informatie.

De Kamerleden wezen er zonder uitzondering op dat de noordtak steeds een wezenlijke schakel had gevormd bij de aansluiting van de Betuweroute op het Duitse spoornet. In het verdrag van Warnemünde van 1992 is de beschikbaarheid van een volwaardige noordtak zelfs uitdrukkelijk vastgelegd. De Duitsers vreesden dat zonder zo'n noordtak en een zuidtak via Venlo de hoofdtak van Rotterdam naar Duisburg via Emmerich te zeer overbelast zou worden. Zij verlangen opheldering over deze kant van de zaak.

BETUWELIJN: pagina 3